Naruto » Jutsus Naruto » Rouleau F:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z(FR)Fleur du lotus verso

AttaqueGôken - Taijutsu - Chapitre 85
(JP)Fukumikuchu Hari

AttaqueNinjutsu - Chapitre 166
(JP)Fushi Tensei

Support de niveau SKinjutsu - Ninjutsu - Chapitre 200
(JP)Fuuja Houin

SoutientNinjutsu - Juuin no Jutsu - Chapitre 69